PROFIL SEKOLAH


                                                                                              JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi                   :           Pengetua
                                                  En. Shafin b. Mohd Daud

Naib  Pengerusi         :           Penolong Kanan Pentadbiran
                                                   Pn. Salmah bt Ismail

Setiausaha                   :           Kaunselor
                                                   En. Baladevar a/l Jayaraman

Penolong Setiausaha  :           Guru Kanan Bahasa
                                                     En.  Mohamad Fauzi b Ismail

Penyelaras PMR          :           Penolong Kanan Kokurikulum
                                                     Pn Rosita bt Othman

Penyelaras SPM           :           Guru Kanan Kemanusiaan.
                                                      Tn Hj Johari b Suaib
                                                            
Penyelaras STPM         :            Penolong Kanan Tingkatan 6
                                                       Pn Norhayati bt Shohaili

Penyelaras PBS            :            En Mohamad Kamaluddin b Abd Rahman

Penyelaras Headcount :             Pn Norizah bt Abdul Hamid

Ahli Jawatankuasa      :             Semua Ketua Panitia
                                                       Semua Penyelia Tingkatan
                                                                  Kaunselor        

No comments:

Post a Comment